Uppdateringar/update
   

2017-12-09 Nya bilder/new photos NM-kull/litter
   
2017-12-03 Blogg  ~ Nya bilder/new photos NM-kull/litter ~ Operah LO-kullen/litter ~ Ryoko IR-kullen/litter ~ Nea MN-Kullen/litter  ~
Quincy
 JQ-kullen/litter ~ Valpar/Puppies ~
   
2017-11-27 Nya bilder/new photos NM-kull/litter
   
2017-11-17 Ny/new NM-kull/litter ~ Valpar/Puppies
   
2017-11-10 Almanacka 2018
   
2017-11-10

 

Blogg ~ Nya bilder/new photos Cayenne CC-kullen/litter ~ Norah NN-kullen/litter ~ Qevin QQ-kullen/litter ~ Xava XX-kullen/litter ~ Xeno Xynne CX-kullen/litter ~  Wayras DW-kullen/litter ~ Udo Una FU-kullen/litter ~ Thindra GT-kullen/litter ~ Silja HS-kullen/litter ~
Pawi Pila Pira Pixi Prime  KP-kullen/litter ~ Oceane Operah Otty LO-kullen/litter ~ Nessa Nicko Nitro Nobel MN-Kullen/litter
   
2017-10-29 Blogg ~ Valpar/Puppies ~ Quincy  JQ-kullen/litter
   
2017-10-26 Nya bilder/new photos Xanthi CX-kullen/litter ~  Wendy Wilma DW-kullen/litter ~ Vanilla EV-kullen/litter ~ Umbra Ursa FU-kullen/litter ~ Trust Thylo GT-kullen/litter ~ Pretty Piri Pixi KP-kullen/litter ~ Nikki MN-Kullen/litter
   
2017-10-13 Blogg
   
2017-10-10 Eurasierträffar ~ Nya bilder/new photos Zenzei AZ-kullen/litter ~ Xantu CX-kullen/litter ~  Waya Wilson DW-kullen/litter ~ Uzita FU-kullen/litter ~ Savannah HS-kullen/litter ~ Pawi Pira Prime KP-kullen/litter ~ Okami Olga Ophelia LO-kullen/litter ~ Nicko Nike Nikki MN-Kullen/litter
   
2017-10-09 Eurasierträffar ~ Nya bilder/new photos Rostock Ryoko IR-kullen/litter ~ Queso Quincy Quintessa  Quinton Quira ~ JQ-kullen/litter ~ Nessa MN-Kullen/litter
   
2017-08-31 Nya bilder/new photos Rostock Ryoko IR-kullen/litter
   
2017-08-21 Nya bilder/new photos MN-Kullen/litter
   
2017-08-15 Nya bilder/new photos LO-kullen/litter
   
2017-08-08 Nya bilder/new photos Xenta CX-kullen/litter ~ Quinn JQ-kullen/litter ~ Pretty Pila KP-kullen/litter ~ MN-Kullen/litter
   
2017-08-06 Nya bilder/new photos LO-kullen/litter
   
2017-07-17 Nya bilder/new photos  LO-kullen/litter ~ MN-Kullen/litter
 
2017-07-16 Nya bilder/new photos Scooby SS-kullen/litter ~ Zenit ZZ-kullen/litter
   
2017-07-13 Nya bilder/new photos  Quincy JQ-kullen/litter ~ Talea GT-kullen/litter & hennes egen sida
   
2017-07-03 Nya bilder/new photos  LO-kullen/litter ~ MN-Kullen/litter
   
2017-06-25 Blogg ~ Nya bilder/new photos Valpar/Puppies ~ Ranya Roxii IR-kullen/litter
   
2017-06-23 Nya bilder/new photos  Quintessa JQ-kullen/litter
   
2017-06-19 Nya bilder/new photos Wrigley WW-kullen/litter ~ Quincy Quinton JQ-kullen/litter
   
2017-06-11 Nya bilder/new photos Ryoko IR-kullen/litter ~ Queso Quinn Quira JQ-kullen/litter
   
2017-05-30 Blogg ~ Nya bilder/new photos KP-kullen/litter
   
2017-05-24 Nya bilder/new photos Sarajevo JQ-kullen/litter ~  Safira HS-kullen/litter ~ Viggo Viva Vizzla EV-kullen/litter
   
2017-05-19 Nya bilder/new photos Quincy JQ-kullen/litter ~ KP-kullen/litter
   
2017-05-11 Nya bilder/new photos KP-kullen/litter
   
2017-05-07 Nya bilder/new photos JQ-kullen/litter
   
2017-05-02 Blogg ~ Nya bilder/new photos KP-kullen/litter
   
2017-04-28 Valpar/Puppies
   
2017-04-25 Nya bilder/new photos KP-kullen/litter
   
2017-04-18 Nya bilder/new photos JQ-kullen/litter ~ KP-kullen/litter ~ Warg DW-kullen/litter ~
Xafira Xenobia
CX-kullen/litter ~ Udo
 FU-kullen/litter
   
2017-04-11 Ny kull/new litter KP-kullen/litter
   
2017-04-08 Nya bilder/new photos JQ-kullen/litter ~ Rostock IR-kullen/litter
   
2017-04-04 Blogg ~ Nya bilder/new photos JQ-kullen/litter ~ Ranya Rubin Roxi IR-kullen/litter