Uppdateringar/update

 

2024-02-21 Valpar ~ Puppies
   
2024-0-12 Valpar ~ Nya bilder/new photos Våra Eurasier/Our Eurasier: Leiionspitz Brave Onzi ~
Lovely Megan´s Albin Lee Melbau
   
2024-01-19 Valpar
   
2024-01-16 Nya bilder/new photos Irresistible Ryoko ~ Easy-going Réka ~ Vad behöver jag till min hund
   
2024-01-06 Valpar/puppies
   
2024-01-05 Ny kull HU-kullen/litter Nya bilder/new photos Våra Eurasier/Our Eurasier ~ AN-kullen/litter ~ BO-kullen/litter ~ DW-kullen/litter CP-kullen/litter ~ER-kullen/litter ~ FS-kullen/litter ~ RI-kullen/litter ~ SH-kullen/litter ~ UF-kullen/litter ~
YB-kullen/litter  ~ QJ-kullen/litter ~ DQ-kullen/litter
   
2024-01-01 Våra Eurasier/Our Eurasier: Luigi vom Nebelmond ~ Unique Des Délices De Beltaine
   
2023-04-09 Nya bilder/new photos CP-kullen/litter ~ DQ-kullen/litter¨~  FS-kullen/litter ~ GT-kullen/litter
   
2023-04-04 Nya bilder/new photos FS-kullen/litter
   
2023-03-29 Nya bilder/new photos FS-kullen/litter ~ GT-kullen/litter
   
2023-03-20 Våra Eurasier/Our Eurasier: Leiionspitz Brave Onzi
Nya bilder/new photos
BO-kullen/litter ~
CP-kullen/litter¨~ ER-kullen/litter ~ XC-kullen/litter ~ ZA-kullen/litter
   
2023-03-19 Våra Eurasier/Our Eurasier: Leiionspitz Dancing Queen ~ Lovely Megan´s Albin Lee Melbau ~ Pixa Spitz Family
Nya bilder/new photos YB-kullen/litter
   
2022-12-26 Valpar ~ Puppies ~ Våra Eurasier/Our Eurasier: Rya ~ Tjuga ~ YB-kullen/litter ~ ER-kullen/litter
   
2022-12-26 Valpar ~ Puppies ~ GT-kullen/litter
   
2022-11-17 Nya bilder/new photos KP-kullen/litter ~ YB-kullen/litter ~ ZA-kullen/litter¨~ AN-kullen/litter ~ BO-kullen/litter ~ CP-kullen/litter ~ DQ-kullen/litter ~ ER-kullen/litter
   
2022-11-12 QJ-kullen/litter ~ RI-kullen/litter ~ SH-kullen/litter ~ TG-kullen/litter ~ UF-kullen/litter ~ VE-kullen/litter ~
WD-kullen/litter ~
YB-kullen/litter ~
ZA-kullen/litter¨~ AN-kullen/litter ~ BO-kullen/litter ~ CP-kullen/litter ~
DQ-kullen/litter ~ ER-kullen/litter

Våra Eurasier/
Our Eurasier: Lea ~ Hoshi ¨~ Onzi  ~ Rya ~ Tjuga
   
2022-09-11 Mondi NM-kullen/litter & Mondis sida
   
2022-09-06 Valpar